Vergoeding

Vergoeding

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten, behalve met Caresq. Dit betekent dat wij de behandeling rechtstreeks met de zorgverzekeraar afrekenen, tenminste als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Of u aanvullend verzekerd bent kunt u zien in uw verzekeringspolis. Als u niet aanvullend verzekerd bent, kijk dan bij tarieven.

Chronische aandoening

Wordt er bij u een chronische aandoening geconstateerd die voorkomt op de chronische lijst, dan moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Of u aanvullend verzekerd bent voor deze 20 behandeling kunt u navragen bij uw verzekeraar. Vanaf de 20ste behandeling volgt vergoeding uit de basisverzekering.

Als u in het voorgaande jaar al fysiotherapie kreeg in verband met een chronische aandoening met vergoeding uit de basisverzekering, dan heeft u in de jaren daarna ook recht op volledige vergoeding uit de basisverzekering. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar, zij kunnen u precies vertellen waar u voor verzekerd bent en waar u, in uw geval, recht op hebt.

Voor artrose, claudicatio intermittens en COPD gelden aparte regels. Kijk in uw polis voor details.

Bij verhindering

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Als u te laat of niet afzegt, krijgt u een nota. De prijs van een niet nagekomen afspraak is 70% van het tarief van de voorgenomen behandeling. Deze nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.