Valpreventie

Jaarlijks neemt het aantal valincidenten  bij ouderen toe. ( valincident= val door een niet-bedoelde verandering in houding of een ongecontroleerde en ongerichte gebeurtenis waarbij de persoon op de vloer terecht komt). 30% van de thuiswonende 65 plussers valt 1 of meerdere keren per jaar. Dit leidt tot blessures, van kneuzingen tot fracturen waarbij ziekenhuisopname noodzakelijk is. Daarnaast ontwikkelen ouderen die al een keer gevallen zijn angst om opnieuw te vallen met als gevolg dat men minder activiteiten onderneemt, onzekerder wordt tijdens bewegen en het steeds moeilijker wordt om zelfstandig te blijven functioneren.

Fysioteam Nieuwmarkt biedt meerdere valpreventieprogramma’s aan met goede resultaten zoals het OTAGO-oefenprogramma en de groepscursus ‘In Balans’.

Het OTAGO oefenprogramma is geschikt voor kwetsbare ouderen (70+ers) die bang zijn om te vallen of al een valgeschiedenis hebben. De oefeningen worden meestal individueel gegeven, maar een groepscursus is ook mogelijk. Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het is geen probleem als u met een hulpmiddel loopt. De eenvoudige oefeningen zijn ook goed thuis uit te voeren.

Indien u een aanvullende verzekering heeft worden de kosten van het individuele oefenprogramma volgens de fysiotherapeutische behandeling gedeclareerd bij uw verzekering. Een verwijzing via de huisarts is aan te raden aangezien nog niet door alle zorgverzekeraars aan-huisbehandeling zonder verwijzing vergoed wordt.

De beweegprogramma ‘In Balans’  is geschikt voor zelfstandig wonende 65+ers die onzeker zijn bij het lopen, bang om te vallen en/of ervaring hebben met vallen. Het bestaat uit een oefenprogramma gebaseerd op principes uit Tai Chi. Hierbij staat aandacht voor balans, het contact met de grond en het verplaatsen van het lichaamsgewicht centraal. Leren hoe te vallen, hoort niet bij de training. Leren om in balans te blijven en steviger op de benen te staan wel.

Deze groepscursus wordt in buurtcentrum de Boomspijker  gegeven in najaar 2019. De cursus bestaat uit : 1 informatiebijeenkomst, 2 cursusbijeenkomsten en 10 weken trainingsbijeenkomsten 2x per week 1 uur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.