Geriatrie fysiotherapie

Wij trainen mensen die met meerdere aandoeningen of problemen tegelijk kampen en voor wie verlies van zelfstandigheid dreigt.

Mensen die ouder worden en de conditie van hun lichaam zien afnemen, kunnen terecht bij de fysiotherapeut voor ouderen (MSc in de geriatriefysiotherapie). De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen, met als speerpunt kwetsbare patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Al zijn dit niet altijd ouderen, wij zijn er ook voor patiënten met neurologische aandoeningen zoals een beroerte, MS, ALS en Parkinson. Hoofddoel is steeds het behouden van zelfredzaamheid in ruime zin. Dat geldt ook voor revalidanten na een chirurgische ingreep zoals een nieuwe heup of knie. Voor informatie over het ParkinsonNet.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van fysieke capaciteiten en het omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Het gaat om beweegproblemen binnenshuis en buitenshuis. Advisering en begeleiding valt nadrukkelijk onder de dienstverlening, zoals ook samenwerking met andere zorgverleners.

Wij werken met thuiswonende ouderen, dus ook wonend in Flesseman of in een hofje. Het is niet strikt noodzakelijk, maar een verwijzing van uw huisarts is wel fijn, zeker als er van meer aandoeningen en meerdere medicaties sprake is.

Wij trainen senioren die aan spierkracht- souplesse- en conditieverbetering willen werken.

Hiervoor hebben we het Project Spierkrachttraining voor Senioren. Dit project is een samenwerkingsverband met Sportcity Waterlooplein. Dit project valt buiten de ZorgverzekeringsWet. Voor meer informatie of vragen klikt u hier.