ClaudicatioNet

ClaudicatioNet therapeuten bieden gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden, zgn “etalagebenen”) en onderscheiden zich door het begeleiden van patiënten in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan ClaudicatioNet therapeuten voldoen. Op deze manier is voor elke patiënt met PAV in Nederland de beste, conservatieve zorg beschikbaar.