Chronisch ZorgNet

Aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

Chronisch ZorgNet is hèt landelijke netwerk dat gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding biedt aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.

Voor Fysioteam Nieuwmarkt neemt Gertrud Pijnenburg (Master Geriatriefysiotherapie) deel aan Chronisch ZorgNet voor behandeling van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en Osteoporose.

Een andere naam voor PAV is “Etalagebenen”. Door deelname aan het Netwerk wordt de kwaliteit van de behandeling geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden. Het doel is: de beste, conservatieve zorg voor de patiënt met een chronische aandoening.