Chronisch ZorgNet

Aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

Chronisch ZorgNet is hèt landelijke netwerk dat gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding biedt aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.

Voor Fysioteam Nieuwmarkt neemt Gertrud Pijnenburg (Master Geriatriefysiotherapie) deel aan Chronisch ZorgNet voor behandeling van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en Osteoporose en fysiotherapie bij Covid-19.

Een andere naam voor PAV is “Etalagebenen”. Door deelname aan het Netwerk wordt de kwaliteit van de behandeling geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden. Het doel is: de beste, conservatieve zorg voor de patiënt met een chronische aandoening.