Post-ic syndroom (PICS)

Ex-coronapatiënten hebben als gevolg van corona te kampen met longproblemen, verlies van spierkracht en psychische klachten.

Bekijk het onderstaande filmpje over Corona, revalidatie en de rol van fysiotherapie.

Corona Revalidatie thuis 

Buurtteam Covid-19 Nieuwmarkt

De revalidatie is complex, omdat er op alle terreinen, fysiek, psychisch, mentaal en cognitief, problemen kunnen ontstaan tijdens het herstel. Dat hangt nauw samen met de duur van het verblijf in het ziekenhuis, op de ic of aan de beademing. Denk aan extreme spierzwakte, vermoeidheidsklachten, stressgevoeligheid, verwardheid. Deze klachten krijgen zeker plaats in onze behandeling.  Maar er moet méér gebeuren dan alleen fysiotherapie. Er moet kunnen worden samengewerkt met een reeks van medische professionals. In een revalidatiecentrum zijn al die professionals aanwezig in het gebouw, bij u thuis is dat anders. Daarom hebben wij in de Nieuwmarktbuurt het paramedisch buurtteam opgericht om samen met Buurtzorg Centrum de goede zorg te bieden voor revalidatie thuis. Het team bestaat uit wijkverpleging, fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut.  Voorop staat dat effectief wordt samengewerkt met de huisarts. Ook samenwerking met psycholoog, logopedist en maatschappelijk werk kan aan de orde zijn. We zorgen dan voor korte lijntjes in de communicatie. We noemen ons team het Buurtteam Covid-19 Nieuwmarkt.

Het buurtteam bestaat in de basis uit Niesje Snijder van Buurtzorg Centrum en Gertrud Pijnenburg van Fysioteam Nieuwmarkt, Nilke Duinkerken van ErgoDichtbij en Natascha Smoltsak van GoodFoodAdvice. We hebben ons allemaal, op ons eigen terrein, verdiept in de revalidatie Covid-19 in de thuissituatie.  En we zijn allemaal bereid onze kennis op een efficiënte manier te delen. Met elkaar en met u.

Het post-ic syndroom, PICS

Wat is PICS?

Om te begrijpen wat u als patiënt of als familie of als vriend(in) kan overkomen, geven we u als voorbeeld de ervaringen van een collega fysiotherapeut uit Brabant.  Zij heeft die ervaringen gedeeld via onze beroepsvereniging, het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie). In Noord-Brabant en vooral in het ziekenhuis waar zij werkt is (helaas) al heel veel ervaring opgedaan met patiënten met Corona / Covid-19.

De mensen die nu op de corona-afdeling liggen zijn heel kwetsbaar. Eigenlijk is de slechtste patiënt die ik normaal heb, nu de beste patiënt. Mensen happen naar adem, hebben niet eens energie om te eten en conditioneel zijn ze er heel slecht aan toe. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die op de IC terecht zijn gekomen, zij liggen drie à vier weken aan de beademing. Het post-ic syndroom, dat komt straks als een hoos op ons af. Mensen zijn echt zeer, zeer kwetsbaar.

Corona revalidatie
Miranda van der Heijden, fysiotherapeut in Bernhoven te Uden

De mensen die nu op de corona-afdeling liggen zijn heel kwetsbaar. Eigenlijk is de slechtste patiënt die ik normaal heb, nu de beste patiënt.

Tegen mijn collega’s die de revalidatie thuis doen, zou ik willen zeggen: bereid je voor en lees je in op wat er op je af komt. En als je gaat behandelen, spreid de behandeling in de tijd, want als ik zie wat de patiënten aan spierkracht en ademhalingsvermogen inleveren, dan hebben ze je over een paar maanden ook nog nodig. Het is überhaupt de vraag of er niet zodanig fibrosering en littekenweefsel in de longen optreedt dat mensen ademhalingsproblemen blijven houden.

Wat weten we over de symptomen van PICS?1

Veel ic-overlevenden ervaren fysieke, psychische en cognitieve problemen na ontslag van de ic. Deze complexe restverschijnselen noemt men PICS: Het Post-ic syndroom. Deze restverschijnselen leiden tot langdurige beperkingen in het dagelijkse leven, in het dagelijks functioneren. Het meest in het oog springt het enorme gewichtsverlies en de enorme spierzwakte. Omdat ook het zenuwstelsel zwak reageert kun je verwachten dat het herstel langzaam en stapsgewijs moet worden aangepakt. Vermoeidheid speelt hierin een grote rol. De belastbaarheid van de patiënt maar heel matig is. Typisch voor Covid-19 revalidatie is dat er sprake is van longschade. Door die schade ervaren patiënten ademhalingsproblemen. 

1 (bron voor deze kennis: Sommers J, Engelbert RHH, Dettling-Ihnenfeldt D, et al. Physiotherapy in the intensive care unit: an evidence based, expert driven, practical statement and rehabilitation recommendations). Clin. Rehabil, 29 (11)

REACH Post-Intensive care toolkit, digitaal informatiepakket voor patiënten en familie/vrienden

Het UMC Amsterdam (Universitair Medisch Centrum Amsterdam) heeft vanwege de uitbraak van het Corona-virus hun informatie over het herstellen na een ic-verblijf versneld openbaar gemaakt. Die informatie is gebundeld in het REACH-project. Daar maken wij nu gebruik van.

REACH betekent: Rehabilitation After Critical Illness and Hospital discharge.

Het is een onderzoeksproject van het Amsterdam UMC (Universitair Medisch Centrum) dat onderzoekers en zorgverleners bij elkaar brengt om post-ic-patiënten beter te kunnen begrijpen en behandelen. De informatie bevat tekst en video’s en animaties. Ze zijn geschikt voor patiënten, familie en ook voor zorgverleners.

Lees hier meer over het REACH-project.    

We hopen dat we u verder hebben geholpen met al deze informatie over ons nieuwe Covid-19 buurtteam en een verslag uit eerste hand over de symptomen die patiënten door verblijf in het ziekenhuis kunnen hebben. Het REACH-project geeft informatie over de moeilijke, maar niet onmogelijke revalidatie thuis. 

In de komende tijd gaat er ongetwijfeld meer kennis en ervaring komen over de revalidatie na Covid-19/ Corona. We zullen u de hoogte houden via onze website.

Vragen?

Hebt u nog vragen, wilt kennis met ons maken, neem gerust contact met ons op.

Gebruik het contactformulier of bel ons. 

Fysioteam Nieuwmarkt
Korte Keizersdwarsstraat 8
1011 GJ Amsterdam
Tel 020 6225477