CVA Netwerk Amsterdam

Fysioteam Nieuwmarkt neemt deel aan het CVA Netwerk Amsterdam.

Het CVA Netwerk Amsterdam is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met een CVA (Cerebro Vasculair Accident). U werkt aan het herstel van de lichamelijke gevolgen van een CVA. De behandeling is er op gericht om er samen met u voor te zorgen dat het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk verloopt. U leert gebruik te maken van uw mogelijkheden en om te gaan met uw beperkingen. We bieden onderzoek, behandeling en advies. Als het nodig is komt de therapeut bij u aan huis. Als het kan komt u naar de praktijk.

Indien nodig werken we samen met andere disciplines die bij u betrokken zijn (zoals ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker) om de behandelingen goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast kan het van belang zijn om familieleden of mantelzorgers bij de behandeling te betrekken.

Op de website van het netwerk vindt u informatie over het ontstaan en de gevolgen van een CVA en de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden.