UPDATE COVID-19 MAATREGELEN OVERHEID

Op vrijdag 1 mei verscheen in de media het bericht dat de fysiotherapeuten weer aan de slag kunnen. 

Dat kan, maar alléén onder bepaalde voorwaarden.

Het is belangrijk te weten dat dit louter een verfijning van de generieke regels is. Het is bedoeld voor patiënten die niet op afstand behandeld kunnen worden (door middel van videobellen) èn bij wie ernstige achteruitgang van dagelijkse activiteiten dreigt.

Voor Fysioteam Nieuwmarkt geldt het volgende:

  1. Patiënt èn fysiotherapeut hebben géén symptomen zoals koorts (>/= 38o), kortademigheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, reuk-of smaakverlies.  
  2. De 1,5m regel wordt binnen de praktijk steeds gehandhaafd.
  3. De fysiotherapeut draagt een mondkapje. Voor de patiënt is dat ook verplicht, ingeval de 1,5m regel niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij valrisico. 
  4. De praktijk en de patiënt zijn gezamenlijk verantwoordelijk alle hygiëne maatregelen. 

Voor behandeling of vragen kunt u altijd bij ons terecht, digitaal of telefonisch.  Zie ook onze contactpagina.

Hartelijke groet,

Fysioteam Nieuwmarkt,
T.  020 6225477 `
E. fysiotherapeuten@gmail.com