Nanna de Waele verlaat de praktijk

Nanna de Waele verlaat de praktijk met ingang van 22 juli 2019. Zij gaat voor 100% in het onderwijs werken, aan de Hogeschool van Amsterdam, afdeling Fysiotherapie. Wij vinden dat reuze jammer, want zij is een zeer gewaardeerde collega en voor de patiënt altijd op zoek naar de beste behandeloptie. We zijn niet op zoek gegaan naar een nieuwe collega, alle patiënten worden overgenomen door collega’s van het team. En Nanna wensen we een mooie toekomst als docent toe. Otago Valpreventie in de Boomspijker

Op donderdag 8/11 begint in de Boomsspijker de cursus valpreventie Otago (voor kwetsbare ouderen uit de buurt, met of zonder rollator of stok) van 11.30-12.30 uur.

De “Otago valpreventie” is een groepscursus bedoeld voor kwetsbare ouderen (>80 jaar) die al een of meerdere keren gevallen zijn of angst hebben om te vallen.

De cursus duurt 10 weken en is 1x per week op donderdag van 11.30-12.30 uur. De kosten zijn 20 euro voor 10 lessen. De oefeningen worden individueel aangepast gegeven. De aandacht ligt op het spierversterken van de benen en balansoefeningen.

Ze zijn eenvoudig uit te voeren en daardoor ook thuis makkelijk uitvoerbaar. Het is gezellig om samen in een klein clubje te oefenen ( max 6 a 7 personen). We zoeken nog 2 mensen die mee willen doen.

In verband met een maximum aantal deelnemers per uur is het aan te raden om vooraf aan te melden via telnr. 020-6264002 ( de Boomspijker) of via tel nr 020-6225477 (Fysioteam Nieuwmarkt).


Introductie Valpreventie ‘Otago’ en ‘In Balans’ tijdens Valpreventieweek 1-7 oktober

Op 3 oktober zal  Tanja Lith een gratis introductieles geven van Valpreventie-oefenprogramma “Otago” en “In Balans”  in Buurtcentrum “de Boomspijker”, Recht Boomssloot 52, 1011 EC te Amsterdam-Centrum.

  • De introductie Otago is op 3 oktober van 14.00-15.00 uur. ( in de achterbarzaal op de begane grond)
  • De introductie In Balans is op 3 oktober van 15.30-16.30 uur. ( in de theaterzaal op de 3e etage (lift is aanwezig))

Aanmelding per email : fysiotherapeuten@gmail.com  Vermeld uw Naam, Tel, en welke introductie ( Otago of In Balans) u wilt bijwonen. Telefonische aanmelding kan via tel 020-6225477.  U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Bij  overboeking zal getracht worden een extra introductieles in te plannen.

De “Otago valpreventie” is een groepscursus bedoeld voor kwetsbare ouderen (>80 jaar) die al een of meerdere keren gevallen zijn of angst hebben om te vallen.

De “In Balans valpreventie” is een groepscursus bedoeld voor zelfstandig wonende 65+ers die onzeker zijn bij het lopen; bang zijn om te vallen en/of ervaring hebben met vallen.

 

 

 

 

 

 


Fysiotherapeuten demonstreerden in Den Haag op 30 mei.

Woensdag 30 mei liepen  Gertrud en Tanja mee in een demonstratie van fysiotherapeuten naar het parlement in Den Haag. We riepen om actie van de parlementariërs om eindelijk iets te doen aan onzinnige administratie.  Wij willen niet eenderde van de tijd zitten administreren, maar tijd om patiënten iets te leren. Er werden postzakken vol oproepen om actie afgeleverd bij het parlement.

We zetten de strijd voort om genoeg behandeltijd voor u af te dwingen en een goed behandeltarief voor ons.  Voor meer informatie:   https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2018/mei/frustratie-groot-onder-fysiotherapeuten-actiefysio.html.

 


CVA Netwerk Amsterdam

Fysioteam Nieuwmarkt neemt deel aan het CVA Netwerk Amsterdam.

Het CVA Netwerk Amsterdam is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met een CVA (Cerebro Vasculair Accident). U werkt aan het herstel van de lichamelijke gevolgen van een CVA. De behandeling is er op gericht om er samen met u voor te zorgen dat het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk verloopt. U leert gebruik te maken van uw mogelijkheden en om te gaan met uw beperkingen. We bieden onderzoek, behandeling en advies. Als het nodig is komt de therapeut bij u aan huis. Als het kan komt u naar de praktijk.

Indien nodig werken we samen met andere disciplines die bij u betrokken zijn (zoals ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker) om de behandelingen goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast kan het van belang zijn om familieleden of mantelzorgers bij de behandeling te betrekken.

Op de website van het netwerk vindt u informatie over het ontstaan en de gevolgen van een CVA en de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden.


Valpreventie in de “Voel je Fit “week.

Datum: woensdag 28 maart (11.00 – 12.00, 12.00-13.00, 13.00-14.00 u).

Door: Tanja Lith Fysiotherapeut

Locatie: Buurthuis “de Boomsspijker”

Van 26 – 30 maart wordt de “voel je Fit” week gehouden in buurtcentrum “de Boomspijker”. Tanja Lith zal een introductiecursus “Valpreventie volgens de Otago methode” geven. Deze is bedoeld voor ouderen van 70+ die valangst hebben en/of al een keer zijn gevallen. Zij geeft uitleg over oorzaak en gevolg van vallen, en we doen actieve oefeningen om het valrisico te verkleinen. Het is een informatieve maar vooral ook praktische cursus waar u zelf actief aan mee doet. Deelname is gratis.

In verband met een maximum aantal deelnemers graag vooraf aanmelden via 020-6264002 ( de Boomspijker) of  020-6225477 (Fysioteam Nieuwmarkt).Gertrud naar geriatriecongres Nice

Elk jaar is er een Europees Geriatrie congres, steeds in een andere Europese stad. Dit jaar in Nice. Het thema was preventie. Veel aandacht voor Fysiotherapie.

De fysiotherapeut laat je trainen om weer sterker te worden en weer mobiel te worden. Dat is bewezen effectief! En vergeet het niet: trainen is meer dan gewoon bewegen! Trainen is vastgestelde oefeningen doen volgens een vastgesteld schema met een vastgestelde intensiteit. Kijk voor meer informatie bij Krachttraining Senioren.

Wat was er nieuw op het congres? Door veel chroniciteit en complexiteit bij ouderen moeten ALLE zorgverleners rond deze patiënten werk maken van samenwerken!

Nice, 21 en 22 september 2017

Gertrud

 


Valpreventie: hoe voorkom ik dat ik val?

Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie nog thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per jaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Sommigen moeten na een val opgenomen worden in een zorgcentrum of ziekenhuis. Bij anderen ontstaat veel angst om opnieuw te vallen. Dit leidt tot onzekerheid bij gewone, dagelijkse bezigheden. Sommige ouderen gaan daarom minder het huis uit en raken sociaal geïsoleerd. Hoe eerder u de gevaren aanpakt, hoe sneller het risico op vallen afneemt.

In dit filmpje (bron: Samen Beter Thuis) ziet u wat u zelf kunt doen om vallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor meer informatie over: valpreventie, valrisico-analyse bij u thuis en oefenprogramma’s ter voorkomen van vallen, kunt u contact opnemen met Tanja Lith.