Nationale Valpreventieweek 2020

Van 28 september tot en met 4 oktober .

Ondanks de corona pandemie is het toch mogelijk om thuis actief aan de spierkracht en balans te werken. Via http://www.laatjenietvallen.nl worden er iedere dag oefeningen getoond waaraan u zelf mee kunt doen.

Bij Fysioteam Nieuwmarkt is deze week een gratis valanalyse mogelijk. Er wordt samen met u gekeken naar factoren die een valongeluk kunnen veroorzaken. Denk daarbij bv. aan medicijngebruik en verlichting in huis. Middels een uitgebreid vraaggesprek in combinatie met enkele testen op kracht en balans kunnen wij u advies geven want “voorkomen is beter dan genezen”!

Mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met Tanja Lith van Fysioteam Nieuwmarkt.

U kunt een afspraak maken voor de valanalyse via 020-6225477 of email fysiotherapeuten@gmail.com.


Wij zijn weer open!

Dank voor uw geduld, weer open!

Fysioteam Nieuwmarkt levert weer Fysiotherapie. We zijn weer begonnen met behandelen in de praktijk.

U kunt weer afspraken maken
Bel: 020 6225477
of
mail: fysiotherapeuten@gmail.com

Wij vragen uw medewerking

We blijven natuurlijk scherp op besmettingsgevaar. Wij vragen uw medewerking daarbij.

  • Symptomen? Niet komen!
  • Handen wassen
  • Afstand houden, als dat niet kan:
  • Mondkapje gebruiken

Fysioteam Nieuwmarkt, Gertrud Pijnenburg, Tanja Lith, Inge Ruys, Maaike Butter.


UPDATE COVID-19 MAATREGELEN OVERHEID

Op vrijdag 1 mei verscheen in de media het bericht dat de fysiotherapeuten weer aan de slag kunnen. 

Dat kan, maar alléén onder bepaalde voorwaarden.

Het is belangrijk te weten dat dit louter een verfijning van de generieke regels is. Het is bedoeld voor patiënten die niet op afstand behandeld kunnen worden (door middel van videobellen) èn bij wie ernstige achteruitgang van dagelijkse activiteiten dreigt.

Voor Fysioteam Nieuwmarkt geldt het volgende:

  1. Patiënt èn fysiotherapeut hebben géén symptomen zoals koorts (>/= 38o), kortademigheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, reuk-of smaakverlies.  
  2. De 1,5m regel wordt binnen de praktijk steeds gehandhaafd.
  3. De fysiotherapeut draagt een mondkapje. Voor de patiënt is dat ook verplicht, ingeval de 1,5m regel niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij valrisico. 
  4. De praktijk en de patiënt zijn gezamenlijk verantwoordelijk alle hygiëne maatregelen. 

Voor behandeling of vragen kunt u altijd bij ons terecht, digitaal of telefonisch.  Zie ook onze contactpagina.

Hartelijke groet,

Fysioteam Nieuwmarkt,
T.  020 6225477 `
E. fysiotherapeuten@gmail.com


Buurtteam Covid-19

Buurtteam Covid-19 opgericht in de Nieuwmarkt in de strijd tegen Corona en Post-intensive care syndroom (PICS).

Voor mensen die na ziekenhuisopname en IC thuis herstellen van infectie met Covid-19, zoals het Corona-virus officieel heet, is het buurtteam covid-19 opgericht. In dat buurtteam werken de specialisten van de wijkverpleging, fysiotherapie, diëtiek en ergotherapie samen. Samen willen we u helpen de extreme spierzwakte en de problemen met het Post-intensive care syndroom (PICS) het hoofd bieden.

Lees hier meer over Covid-19 en Fysiotherapie


Coronavirus: Update 21 maart

Dinsdag 17 maart ging het voor ons fysiotherapeuten nog om het schouder aan schouder staan met de huisartsen en andere medici; onze patiënten helpen om op de been te blijven.

Dat mooie streven is nu geen prioriteit meer. De doelstelling is nu nog louter het verspreiden van het virus tegengaan. 

Veilig werken, voldoende adequate hulpmiddelen daartoe beschikbaar hebben, dat is, voor Fysioteam Nieuwmarkt, nu niet meer haalbaar.

Daarom behandelen wij nu alleen maar digitaal of telefonisch in de gevallen dat dat een goede optie is. 

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht, digitaal of telefonisch natuurlijk. Bekijk onze contactpagina.


Interview over valpreventie voor ouderen op radio 1

Op 3 december heeft Wietske Hoekstra van Veiligheid.nl op radio 1 een interview gegeven over het belang van valpreventie voor 65 plussers na nieuwe cijfers van het CBS over het aantal valongelukken met dodelijke afloop. Fysiotherapeute Tanja Lith vertelt tijdens dit interview hoe de valpreventie-training In Balans mensen helpt kracht en coördinatie te behouden en vallen te voorkomen. Het gehele interview kunt u horen en zien door op de pijl in het video-venster te klikken.

http://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/521730-wietske-hoekstra-van-veiligheidnl-over-cbs-cijfers-dood-door-valStart cursus Valpreventie ‘In Balans’ oktober 2019

Voor wie            : De zelfstandig wonende 65+er die onzeker is bij het lopen; bang is om te vallen en/of ervaring heeft met vallen.

Waar                  : Buurtcentrum “de Boomsspijker”, Recht Boomssloot 52, 1011 EC , Amsterdam-Centrum.

Wanneer            : Start op 2 Oktober en 4 Oktober van 15.00-17.00 uur. Dit zijn informatiebijeenkomsten en horen bij de cursus. De training start op maandag 7 oktober is iedere maandag en donderdag van 10.00-11.00 uur.

Inhoud cursus   : De In Balans cursus is een groepscursus. Het bestaat uit een informatief gedeelte en een trainingprogramma . Er zijn 2 informatiebijeenkomsten (1x per week)  en 10 weken training ( 2x per week 1 uur) . Tijdens de cursus krijgt u informatie over bewegen en gezondheid, oorzaken van valongelukken, tips om vallen te voorkomen. De training bestaat uit oefeningen voor conditie, spierversterkende beenspier-oefeningen en balansoefeningen op basis van principes uit de Tai Chi.

Kosten                : 45,= euro inclusief cursusboek. De kosten zijn mogelijk te declareren bij uw zorgverzekeraar. (Zie uw zorpolis)

Aanmelding      :  Stuur een email naar fysiotherapeuten@gmail.com  of bel 020-6225477. Vermeld svp. uw naam, telefoonnummer en emailadres.


Nanna de Waele verlaat de praktijk

Nanna de Waele verlaat de praktijk met ingang van 22 juli 2019. Zij gaat voor 100% in het onderwijs werken, aan de Hogeschool van Amsterdam, afdeling Fysiotherapie. Wij vinden dat reuze jammer, want zij is een zeer gewaardeerde collega en voor de patiënt altijd op zoek naar de beste behandeloptie. We zijn niet op zoek gegaan naar een nieuwe collega, alle patiënten worden overgenomen door collega’s van het team. En Nanna wensen we een mooie toekomst als docent toe.